Saimaan Skiitat ry
   Etusivu            Pyhä Nikolaos
 
Saimaan Skiitat ry
 
 
saimaanskiitat.fi
 
 
 
Sisältö:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä

 
 
 
 
Pyhä Nikolaos, Myrran arkkipiispa ja Ihmeidentekijä, purjehtijoiden suojelija, muistopäivät 6.12. ja 9.5.
 
 
Tropari, 4.säv.:
Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asian totuus osoitti sinut laumallesi. | Sentähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Nikolaos, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.
 
Kontakki, 3.säv.
Oi pyhä, sinä olit Myrrassa | oikeana pyhän palveluksen toimittajana, | sillä täyttäen Kristuksen evankeliumin käskyt | sinä, oi pyhittäjäisä, panit henkesi alttiiksi kansasi edestä | ja pelastit viattomat kuolemasta. | Sentähden sinä tulitkin pyhitetyksi || Jumalan armon salaisuuksien suurena palvelijana.
 
 
 
  * * *
 
Pyhä Nikolaos on kirkon kaikkein kunnioitetuimpia ja rakastetuimpia pyhiä niin idässä kuin lännessäkin. Hän on oikean uskon puolustaja, piispojen esikuva ja kirkon elävä pylväs.Hän on tehnyt lukemattomia ihmeitä häntä avuksi huutaneille köyhille, hylätyille ja kärsiville sekä pelastanut monia vaaraan joutuneita.Pyhä Nikolaos tunnetaankin paremmin loppumattomista kuolemansa jälkeen tekemistään ihmeistä kuin maanpäällisestä elämästään.
 
Elämäkerran mukaan Nikolaos syntyi Lyykian Patarassa 200-luvun lopulla kristittyyn perheeseen. Lapsuudestaan saakka hän osoitti hengellistä intoa. Hän rakasti hiljaisuutta ja hartautta.
Nikolaoksen suurimmaksi hyveeksi muodostui kuitenkin hyvän tekeminen ja omastaan antaminen. Vanhempiensa kuoltua hän peri suuren omaisuuden, jota hän alkoi jakaa köyhille ja tarvitseville. Hän piti itseään pelkkänä köyhille kuuluvan omaisuuden hoitajana. Nikolaos pyrki kaikin keinoin pitämään hyvät tekonsa salassa, jotta ei menettäisi taivaallista palkkiotaan.
 
Pyhää Nikolaosta kunnioitetaan niin idässä kuin lännessäkin erityisesti merellä kulkevien suojelijana. Hän on auttanut lukuisia vaaraan joutuneita laivoja ja merenkävijöitä. Hän on ilmestynyt merihätään joutuneen laivan ruorissa tuoden sen onnellisesti satamaan. Hän on pelastanut mereen pudonneita, jotka ovat huutaneet häntä avuksi.
 
Pyhän Nikolaoksen kunniaksi on rakennettu valtaisa määrä kirkkoja. Hän on myös ainoa "ei-raamatullinen" pyhä, jolla on viikottainen muistopäivä. Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Nikolaosta joka torstai.
 
 
(Otteet teoksesta Synaksarion, Pyhien elämäkertoja. Joulukuu /toim. munkki Serafim. Jyväskylä /painop./ 2005 Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto)
 
 
 
 
* * *
 
 
 
 
 
7. Iikossi
 

Pyhän Hengen vuodattaminen valaisee taiteilijoiden, runoilijoiden ja tiedemiesten ajatukset. Sinä ilmoitat suurille ajattelijoille lakisi ja paljastat meille luovan viisautesi syvyyden. Tahtomattaan heidän sanansa puhuvat Sinusta. Kuinka suuri oletkaan Sinä kaikessa luomassasi, kuinka suuri oletkaan ihmisessä!

 

Kunnia Sinulle, joka näytät meille käsittämättömän voimasi maailmassa vaikuttavassa luonnon laissa,

Kunnia Sinulle kun koko luonto on sinun lakisi täyttämä,

Kunnia Sinulle siitä mitä olet meille suuressa hyvyydessäsi paljastanut,

Kunnia Sinulle siitä, mikä Sinun viisaudessasi on meille salattua,

Kunnia Sinulle ihmismielen kekseliäisyydestä.

Kunnia Sinulle työn tervehdyttävästä vaikutuksesta,

Kunnia Sinulle innoituksen tulisista kielistä,

Kunnia olkoon Sinulle Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen!